• Posadziliśmy już 10 140 drzew • Trwa promocja - wszystkie zamówienia dziś z dostawą za 0 zł • 

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TREE REBEL MARCIN KURCZAB

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez TREE REBEL Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki TREE REBEL.

1. Administrator danych:

TREE REBEL Marcin Kurczab, ul. Staffa 9/81, 01-891 Warszawa, NIP: 7372140801, REGON: 385252022 (dalej TREE REBEL)

2. Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w następujący sposób:

Wiadomości e-mail na adres: kontakt@treerebel.pl

Listownie na adres: TREE REBEL Marcin Kurczab, ul. Staffa 9/81, 01-891 Warszawa

3. Cel przetwarzania danych przez TREE REBEL:

TREE REBEL przetwarza Państwa dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis www.treerebel.pl oraz sklepy stacjonarne. Dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zawarcia umowy,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru,
 • korzystania przez Państwa z uprawnień konsumenckich,
 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA w takim przypadku TREE REBEL będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych, edukacyjnych i marketingowych w tym zakresie.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS w takim przypadku TREE REBEL będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych, edukacyjnych i marketingowych w tym zakresie.

4. Rodzaje przetwarzanych danych przez TREE REBEL:

TREE REBEL w ramach sprzedaży internetowej przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów:

W przypadku realizacji przez Państwa praw w postaci np. odstąpienia od umowy, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy niezbędne jest podanie jego numeru w celu dokonania zwrotu należności.

5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez TREE REBEL:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W zależności od podejmowanych przez Państwa czynności, mogą to być:

a) umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) Państwa zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydują się Państwo na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

e) prawnie uzasadniony interes TREE REBEL, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) prawnie uzasadniony interes TREE REBEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu danych w celach takich jak marketing bezpośredni, celach analitycznych i statystycznych oraz badania satysfakcji klientów.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili realizacji zamówienia w sklepie internetowym TREE REBEL. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia realizację zamówienia.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z subskrybowaniem NEWSLETTERA oraz otrzymywaniem wiadomości SMS odbywa się ono na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która jest całkowicie dobrowolna.

6. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez TREE REBEL:

Prawo do wycofania zgody – zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć np. wycofania tylko zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania Państwa danych. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych – każdy ma prawo bez podawania przyczyny do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Informujemy, że żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie będą dalej przez TREE REBEL przetwarzane.

Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – każdy ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Państwa zakresie. Informujemy, że sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Państwa dane nie będą przez TREE REBEL przetwarzane.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – każdy ma prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też w określonym zakresie. Informujemy, że wskazane żądanie nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych - każdy ma prawo do żądania poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych w dowolnej chwili.

Prawo żądania przekazania danych – każdy ma prawo żądać aby posiadane przez TREE REBEL dane zostały przekazane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z TREE REBEL pod adresem e-mail: kontakt@treerebel.pl podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, czyli które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania.

Prawo do informacji o zakresie przekazanych danych – każdy ma prawo do żądania, w każdym czasie informacji o zakresie przetwarzania przez TREE REBEL jego danych osobowych.

TREE REBEL zobowiązuje się do poinformowania Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach w formie elektronicznej.

7. Czas przechowywania danych osobowych przez TREE REBEL:

Państwa dane osobowe TREE REBEL przechowuje do momentu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym.

W przypadku NEWSLETTERA oraz wiadomości SMS dane są przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Państwa.

W systemie TREE REBEL pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi TREE REBEL przepisami prawa.

8. Powierzenie przetwarzania danych:

TREE REBEL może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z TREE REBEL, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz dostarczania przesyłek. Ponadto, możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną, systemom płatności internetowej, systemom do komunikacji za pomocą wiadomości SMS, firmom hostingowym.

W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA oraz/lub wiadomości SMS TREE REBEL może powierzać podmiotom trzecim przekazywanie informacji handlowych pochodzących od TREE REBEL.

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez TREE REBEL poza obszar Unii Europejskiej.

9. Informacje Handlowe:

Mają Państwo możliwość subskrybowania NEWSLETTERA TREE REBEL, poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, edukacyjnych oraz marketingowych drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS.

Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA i wiadomości SMS przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@treerebel.pl

10. Cookies:

Informujemy, że www.treerebel.pl używa plików „cookies". Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu internetowego do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Ponadto, informujemy że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

POLITYKA COOKIES:

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Profilowanie danych osobowych przez TREE REBEL:

Informujemy Państwa, że TREE REBEL w celu przygotowania i przesłania do Państwa ofert, które w jak największym stopniu odpowiadają Państwa aktualnym potrzebom może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych. Przykładem stosowanego profilowania może być gromadzenie oraz analizowanie danych takich jak np. wiek, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zachowanie na stronie internetowej czy też ostatnio dokonane zakupy. Jednocześnie zaznaczamy, że wskazane informacje TREE REBEL będzie przetwarzało wyłącznie dla własnych potrzeb, aby móc ciągle poprawiać jakość świadczonych na Państwa rzecz usług.

Informujemy także, że mają Państwo prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w tym zakresie, udzielenia informacji o sposobach i zakresie profilowania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia, poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych. Niniejsze prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 6 Polityki Prywatności.

12. Wtyczka Facebook na stronie internetowej TREE REBEL:

Strona internetowa TREE REBEL zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka na stronie internetowej TREE REBEL jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Informujemy, że w przypadku gdy są Państwo zalogowani na Facebooku może on uzyskiwać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Facebook nie przekazuje TREE REBEL żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym TREE REBEL nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem.

13. Wtyczka Instagram na stronie internetowej TREE REBEL:

Strona internetowa TREE REBEL zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram. Plugin Instagram na stronie internetowej TREE REBEL jest oznaczony logo Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Instagram. W przypadku gdy są Państwo zalogowani w serwisie Instagram może on uzyskać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Instagram nie przekazuje TREE REBEL żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym TREE REBEL nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Instagram. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem Instagram.

14. Ochrona danych w Google Analytics:

Strona internetowa TREE REBEL używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. - Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Dzięki temu TREE REBEL może lepiej dostosować stronę do Państwa potrzeb.
Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.